Field Balance

บริการ : บาลานซ์ - บาลานซ์โบเวอร์ - บาลานซ์พัดลม - Field Balance - บาลานซ์ชิ้นส่วนหมุน
วิเคราะห์การสั่นสะเทือน - Vibration Analysis

บริการปรับสมดุลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนของเครื่องจักร  แก้ไขสาเหตุความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล เช่น  Blower , Roller , Pulley , Impeller , ลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่  รวมถีงใบพัดต่างๆ   รับถ่วงสมดุลย์เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลและการผลิต  แก้ปัญหาสมดุลสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลอย่างครบวงจร

แผ่นพับ 3