ซ่อมมอเตอร์(Service Motor)

บริการ : ซ่อม - ซ่อมมอเตอร์ และ เจนเนอเรเตอร์ (Service Motor & Generator)

                  บริการพันขดลวดมอเตอร์ INDUCTION MOTOR ทุกชนิด รวมทั้ง มอเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1- 1500 KW AC 380/660 VOLT SLIP RING MOTOR , D.C. MOTOR , V.S. MOTOR , GENERATOR , A.S. MOTOR TRANSFORMER AND HIGH VOLT 3300 V. และรับสั่งทำหัวคอมมิวส์มอเตอร์ DC MOTOR และ SLIP RING MOTOR  มีเครื่องมือและโรงซ่อมโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เตาอบมอเตอร์ และเครื่องมือฉีดน้ำยาทำความสะอาดมอเตอร์  เครื่องทดสอบมอเตอร์ AC และ DC MOTOR ขนาด 1 - 2000 HP สามารถรู้ผลทดสอบการใช้งานได้ทันที นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือสำหรับ FORM COIL ต่าง ๆ เช่น MOTOR SLIP RING HIGH VOLT และ DC MOTOR มอเตอร์ทุกตัวผ่านการทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และ TEST RUN ก่อนส่งมอบงาน...

แผ่นพับ 2